Dlaczego należy działać i wychodzić z zadłużenia?

Kwestia zadłużenia jest jedną z najtrudniejszych sytuacji, jakie mogą nas dotknąć. Bardzo wiele osób nie do końca wie jak zachować się w niej oraz jak działać. Często przekłada się to na opieszałe podejmowanie decyzji czy niepodejmowanie wielu prób wyjścia z zadłużenia. W rzeczywistości zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem są konkretne, szybkie i skuteczne działania. Niezależnie zatem od powodów, dla których nie działamy w ten sposób, poniżej prezentujemy powody, dlaczego należy działać jak najszybciej i w przemyślany sposób.

Wychodzenie z zadłużenia w początkowej fazie jest proste

Pierwszym powodem, dla którego należy działać i wychodzić z zadłużenia, a nie czekać na rozwój sytuacji jest fakt, że wychodzenie z małych zadłużeń jest dużo prostsze niż gdy urosną one do bardzo dużych rozmiarów. Działania takie są prostsze ze względu na niższą kwotę, jaką musimy uregulować, a także na powagę sytuacji i mniej intensywne windykowanie należności. W początkowej fazie zadłużenia mamy również dużo więcej opcji do wyboru takich jak np. renegocjowanie warunków umowy czy czasem możliwość opłacania samych odsetek bez kapitału. Możemy skorzystać jeszcze z innych rozwiązań takich jak uszczuplenie naszych oszczędności, pożyczka od rodziny czy nawet konsolidacja, jeśli nasze długi nie zostały jeszcze wpisane do bazy danych. Proste wychodzenie z zadłużenia w początkowej fazie sprawia, że będziemy musieli poświęcić zdecydowanie mniej czasu i często będziemy mogli uporać się z nimi samodzielnie. Należy również w takim momencie poznać jedynie różne możliwości i poświęcić odrobinę czasu na stworzenie planu wyjścia zadłużenia i jego wykonanie.

Długi bardzo szybko się pogłębiają

Drugim powodem, dla którego warto wychodzić z zadłużenia i robić to jak najsprawniej jest bardzo szybkie powiększanie się zadłużenia. Już w początkowej fazie niezapłacenie kilku rat sprawia, że dług urasta do kwoty niemożliwej do spłaty. Na dalszych etapach gdy zostanie wypowiedziana nam umowa kredytowa, do spłaty będziemy mieli całą należność, a biorąc jeszcze pod uwagę koszty sądowe czy komornicze, kwota ta może stać się nawet swoją wielokrotnością. Problemy finansowe będą również powodowały inne problemy związane z gotówką czy płynnością finansową, a gdy będziemy musieli zapłacić dodatkowe odsetki, uruchomi się efekt domina, który będzie również rzutował na inne nasze płatności czy kwestie finansowe. Jeśli posiadamy zadłużenia, należy regulować je od razu i działać jak najszybciej tylko się da, gdyż nawet kilka dni zwłoki może spowodować naliczenie kary umownej, która będzie bardzo duża.

Długi to konsekwencje na lata

Wyjście z zadłużenia dla wielu osób jest bardzo niekomfortowe z racji, że nie wiedzą jak to robić oraz jak poruszać się w świecie finansowym. Bardzo często osoby takie wolą pozostać w znanym sobie zadłużeniu niż podejmować próby wyjścia z niego w obawie przed jeszcze większymi długami czy problemami. Jest to bardzo złudne widzenie, gdyż właśnie tkwienie w długach powoduje, że niosą one ze sobą konsekwencje na lata. Konsekwencjami zadłużenia, które będą ciągnęły się jeszcze przez długie lata jest:

– obniżenie poziomu życia
– wpływ na naszą rodzinę
– niewykorzystane okazje rozwoju
– spowolnione życie
– utrata potencjału, czasu oraz szans zawodowych i prywatnych

Okres zadłużenia powinien być jak najkrótszy i tylko taki jaki jest niezbędny, a przez całe zadłużenie powinniśmy intensywnie próbować z niego wyjść, aby konsekwencje naszego zadłużenia były jak najmniej dotkliwe.

Tkwienie w zadłużeniu to brak możliwości kredytowych

Tkwienie w zadłużeniu to również negatywne konsekwencje związane z brakiem możliwości kredytowych. Po wpisaniu nas do baz danych dłużników w trakcie trwania zadłużenia, a także jeszcze kilka lat po jego spłaceniu nie będziemy mogli zazwyczaj korzystać z produktów kredytowych. Jest to spore utrudnienie, gdyż najczęściej na raty kupujemy sprzęt AGD RTV. Nie będziemy w takiej sytuacji mieli również dostępu do niskooprocentowanych kredytów, w postaci karty kredytowej i limitu w koncie, a także możemy nie móc wynająć mieszkania w instytucjach państwowych czy wziąć droższego sprzętu w abonamencie u operatora telefonicznego, który wymaga potwierdzenia naszej dobrej kondycji finansowej. Brak dostępu do produktów kredytowych jest bardzo uciążliwy i może przypominać o zadłużeniu przez bardzo długi czas. Warto zatem szybko uporać się z zadłużeniem i szybciej móc korzystać z wielu ułatwień, jakie dają nam produkty kredytowe.